گروه های بازدید کننده از سرتاسر دنیا

انتظار میرود این گردهمایی بتواند بیش از 5000 بازدید کننده را که به دنبال سفر برای درمان بیماریها میباشند، جذب نمایند. علاوه برآن، متخصصان و دست اندرکاران حوزه‏ ی توریست درمانی از دیگر بازدیدکنندگان این گردهمایی خواهند بود که به دنبال ایجاد همکاریهای بین المللی در این حوزه می باشند و همچنین گروههای کاری ذیل در این نمایشگاه حاضر خواهند بود:

 • مراکز توریست درمانی
 • دست اندرکاران هتل ها 
 • سازمان های سلامتی
 • رسانه های جمعی
 • سازمان های اهدا عضو
 • موسسه های سلامتی و درمانی
 • سازمان های بازاریابی
 • متخصصان بیمه
 • وزرا و مقامات عالی رتبه
 • مجریان مراکز بهداشتی و درمانی
 • پزشکان و دندانپزشکان
 • افرادی که به دنبال درمان بیماری هستند(با بیمه یا بدون بیمه)
 • آژانسهای توریست درمانی
 • آژانس های مسافرتی
 • متخصصان حوزه ی سلامت 
 • بیمارستان ها