اخبار

سخنرانی جناب آقای دکتر جوادی ریاست محترم نظام پزشکی

سخنرانی جناب آقای دکتر جوادی ریاست محترم نظام پزشکی
28\08\1397
سخنرانی جناب آقای دکتر جوادی ریاست محترم نظام پزشکی

دکتر جوادی سخنان خود را با تاکید بر این نکته که گردشگری سلامت در استان اصفهان باعث پیشرفت اقتصادی در مسئله بهداشت و درمان می شود اما منوط بر اینکه زیرساخت های مربوطه نیز فراهم گردد ، آغاز نمودند.

ایشان در ادامه با مطرح کردن مشکلات اساسی نظیر کمبود 2000 تخت بیمارستانی ، کمبود فضای پزشکی و کمبود تقاضای سرمایه گذاری جهت فعال تر شدن بخش خصوصی ، از وجود 12000 نیروی فوق تخصص و کارشناس که تحت نظر سازمان نظام پزشکی در استان اصفهان می باشد خبر دادند.

دکتر جوادی اظهار نمودند ؛ در سالهای گذشته کمک شایانی به بخش خصوصی جهت انجام توریست سلامت نشده است و باید در نظر گرفت که بخش دولتی قادر به انجام فعالیت در بخش تورست سلامت نمی باشد و اصلح است پیگیری این موضوع در بخش خصوصی به انجام برسد که این مهم مستلزم بهبود زیرساخت های شهری ، بهبود شرایط مالی و عدم پرداخت سوبسیت به توریست جهت افزایش درآمد در این بخش می باشد و به عبارتی لازم است یک نگاه همه جانبه به این صنعت با رعایت زمان انجام گردد تا از فرصت ها بتوان به نحو مطلوب استفاده نمود.نظرات کاربران
ارسال نظر