گروه های هدف

 •  پزشکان و پیراپزشکان
 •  مراکز خدمات بهداشتی درمانی
 •  بیمارستانها
 •  مراکز توانبخشی و بازتوانی
 •  شرکتهای تجهیزات پزشکی
 •  موسسات آموزشی و دانشگاه ها
 •  مجموعه های ورزشی
 •  تندرستی  (یوگا، اسپا و آب درمانی ...)  
 •  طب سنتی و گیاهان دارویی
 •   هتل ها
 •  آژانسهای مسافرتی
 •  انجمن صنفی راهنمایان گردشگری
 •  شرکت های گردشگری سلامت
 •  شرکت های  بیمه
 •  شرکت های حمل و نقل
 •  شرکت فعالان تجارت الکترونیک در حوزه گردشگری سلامت