کتاب نمایشگاه

مقدمه:

 

  یکی از دستاوردهای اطلاعاتی موفق و موثق هر نمایشگاه، بانک های اطلاعاتی شرکت کنندگان آن می باشد که اکثرا در قالب کتاب های نمایشگاه و یا چکیده نامه ها ارائه می شود. بدین جهت ما نیز سعی در ایجاد فرصت و مکانی موثر برای شرکت کنندگان و حامیان نمایشگاه و دیگر گروههای هدفی که بنا به دلایلی  امکان حضور در نمایشگاه را ندارند، داریم.

 

شرایط و قوانین درج اطلاعات و تبلیغات در کتاب نمایشگاه:  

 

  1.  با توجه به ماهیت بسته های اسپانسری طلایی و نقره ای، این فرصت وجود دارد تا در صفحات ویژه کتاب و نیز جلد کتاب به درج لوگو و تبلیغات خود بپردازند.
  2.  اسپانسر های برنز بر اساس چهارچوب تعریف شده در بسته، می توانند به درج اطلاعت مجموعه خود در کتاب نمایشگاه بپردازند.
  3. برای  شرکت کنندگان، غرفه داران و پزشکان درصورت تمایل به تبلیغات، تخفیفات ویژه نمایشگاه در نظرگرفته می شود.
  4. بر اساس نظر شورای سیاست گذاری برپایی این نمایشگاه، شرکت ها وگروه های هدف که امکان حضور در نمایشگاه رانداشته اند نیز میتوانند به درج تبلیغات و اطلاعات خود بر اساس تعرفه کتاب نمایشگاه بپردازند .
  5. تاریخ انتشار کتاب یک هفته قبل از نمایشگاه بوده و در طول مدت برگزاری نمایشگاه توزیع خواهد شد.
  6. کلیه طرح های مربوط به سفارشات باید در ابعاد (17×24 سانتیمتر) به صورت عمودی و حداکثر تا تاریخ 01/ 06/ 97  به دبیرخانه نمایشگاه ارسال گردد.