هزینه درج تبلیغات در کتاب نمایشگاه

تعرفه های درج آگهی در کتاب نمایشگاه گردشگری سلامت