فرم های قرارداد غرفه و کانتر

        فرم قرارداد :

 

ضمن مد نظر قرار دادن کلیه مقررات و شرایط عمومی نمایشگاه و رعایت دستورالعمل های مجری نمایشگاه بدینوسیله درخواست مشارکت در نمایشگاه برای غرفه داران و واگذاری کانتر (تریبون های معرفی ویژه پزشکان - دندانپزشکان ) به شرح زیر ارئه می شود:

 

  • غرفه در سالن سرپوشیده و مجهز به تجهیزات پیش ساخته در دو طبقه وهر متر مربع 400000 تومان + 9% مالیات بر ارزش افزوده
  • غرفه جزیره غرفه هایی VIP در سالن سرپوشیده و مجهز به تجهیزات پیش ساخته هر متر مربع  600000 تومان + 9% مالیات بر ارزش افزوده
  • هزینه واگذاری کانترطراحی شده ویژه پزشکان و دندانپزشکان 1200000تومان

 

هزینه غرفه-کانتر طراحی شده به

متراژ

و جمع کل

پس از 10 روز از تاریخ ثبت نام و رزور غرفه، به شماره حساب 605621368 نزد بانک تجارت شعبه چهار راه نظر در وجه شهرک سلامت اصفهان واریز نمایید.

 


شرایط انصراف:

  1. اعلام انصراف قبل از 1397/05/01، عودت مبلغ پرداختی با کسر 50٪ هزینه غرفه به غرفه دار.
  2. اعلام انصراف بعد از 1397/06/01 مستلزم پرداخت کل هزینه غرفه به برگزار کننده خواهد بود.

اینجانب  

نماینده شرکت  

ضمن تایید قوانین آیین نامه برگزاری نمایشگاه کشوری، با اطلاع کامل وپذیرش مفاد آن توسط شهرک سلامت اصفهان، نسبت به ثبت نام در نمایشگاه گردشگری سلامت اصفهان اقدام مینمایم.

نام وسمت متقاضی:       

7+2: