فرم ثبت نام کنفرانس


 

نام :                 
نام خانوادگی :    
کد ملی :            
رشته تحصیلی :   
سطح تحصیلات : 
شماره همراه :     
پست الکترونیک : 


در صورت تمایل به دریافت گواهی نامه در روز برگزاری کنفرانس (14 مهر ماه 1397) هزینه آن  به مبلغ 200000 ریال در روز همایش دریافت میشود.


2+2: