فرم ثبت نام غرفه


فرم ثبت نام اولیه غرفه :
 

 

نام شرکت(فارسی):         نام شرکت(انگلیسی):  
نام مدیر عامل:                   زمینه فعالیت:                  
کد پستی:                            شماره ثبت شرکت:       
کد اقتصادی 12 رقمی:  آدرس دفتر مرکزی:      
تلفن ثابت:                          نمابر:                                    
تلفن همراه:                        پست الکترونیک:           
وب سایت:                           
نوع غرفه :                         متراژ غرفه:                      

 

تایید قوانین و مقررات

  • در صورت تایید ثبت نام شما توسط دبیرخانه، دراسرع وقت فرم قرارداد برای شما ارسال میگردد.7+2: