فرصت های موجود برای شرکت کنندگان

فرصتهای موجود برای شرکت کنندگان:

 

اولین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت 2019 ایران  فرصت ایده آلی است تا شرکت کنندگان بتوانند:

·         فرصتی برای ارائهی خدمات و محصولات خود را داشته باشند

·         با آخرین پیشرفتهای ارائه شده در زمینهی توریست درمانی در سرتاسر دنیا آشنا شوند

·         با صدها نماینده، کارفرما و سازمان در زمانی کوتاه آشنا شوند

·         جایگاهی برای تبادلات نظرها و ایدههای خود داشته باشند

·         خدمات بازاریابی خود را به مخاطبان مورد نظر خود ارائه دهند

·         آشنایی با بهترین صاحبان تخصص و مهارت، تصمیم گیران، پیشتازان بازار و موسسههای مرتبط با توریست درمانی

·         امضای قراردادهای همکاری با مرتبطان بین المللی صنعت توریست درمانی

·         ایجاد ارتباطات جهانی و ملاقات با واسطههای جدید

·         امکان آشنایی و درک بهتر نیازها و انتظارات مصرف کنندگان بازار ایران

·         استفاده از فضای موجود برای توسعه‏ی هر چه بیشتر خدمات و افزایش تخصص شرکت کنندگان

·         ایجاد فضایی برای آگاهی عموم با ارائهی بروشور و کاتالوگهای مرتبط با خدمات و محصولات شرکت کنندگان

·         شناساندن هرچه بیشتر برند شرکت کنندگان برای کارفرمایان

·         ارتباط مستقیم با بیماران خارجی که به دنبال راههای بهتر و مطمئن تر برای درمان میباشند

·         امکان آشنایی بهتر رقبا

·         ایجاد و محکم تر کردن ارتباط شرکت کنندگان با کارفرمایان موجود

·         امکان درک بهتر از فضای موجود برای بهبود بخشیدن استراتژیهای کاری شرکت کنندگان

·         دست یابی به برقراری ارتباطات B2B  وB2C  شرکت کنندگان و اهداف آنان