رزومه دکتر مهدی سالاری

ریاست منطقه ویژه علم و فناوری یزد