رزومه دکتر رویا ملاباشی

سوابق خانوادگی :

رویا ملاباشی متولد 1348/03/29 در اصفهان

آدرس محل کار: اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی، دفترمجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی   37923352 و مرکز تحقیقات آموزش پزشکی تلفن 37933353

وضعیت تأهل: متاهل

همسر : سعید امید قائمی متولد1344          تحصیلات: کارشناس ارشد  حسابداری

شغل: معاون مالی اقتصادی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان        

متأهل و دارای یک فرزند پسر( معین امید قائمی متولد دوم آذر 1378)

سوابق تحصیلی:

1-دیپلم علوم تجربی از دبیرستان 22 بهمن 1366

2- دکترای حرفه ای پزشکی عمومی  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 1374

3- کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1387

 

سوابق حرفه ای :

1-پزشک عمومی طرح نیروی انسانی منطقه ی برخوار و میمه 1376-1374

2-پزشک عمومی بیمارستان احمدیه اصفهان ( وابسته به کلینیک خانواده ) 1377

3- پزشک عمومی . مطب خصوصی . 1379 لغایت 1386  . خیابان آمادگاه  و خیابان چهارباغ خواجو

4-پزشک عمومی ( مسئول  واحد مبارزه با دخانیات )، مرکز تحقیقات قلب و عروق وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  1383-1381

5- کارشناس پژوهشی(درحال حاضر عضو هیئت تحریریه  و مدیر داخلی مجله ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان( مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی ، دفتر مجله ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی)  از 1383 تاکنون (  تبدیل وضعیت استخدامی از تبصره 3 به پیمانی  خرداد 1395 .در حال حاضرکارمند پیمانی این دانشگاه  )

مقالات علمی به عنوان نویسنده

مقالات چاپ شده :

 1. فریبا حقانی، رویا ملاباشی ، سپیده جمشیدیان ، مهرداد معمارزاده .  وضعیت محیط فیزیکی درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جزء جدایی ناپذیر فرآیندیاددهی یادیگری در درمانگاه های. مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی . 1387، دوره هشتم ، شماره دوم ، صفحات 245-239
 2. رویا ملاباشی ، فریبا حقانی. زمان تعامل استاد، فراگیر و بیماران در درمانگاه‌های آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .  1390،دوره یازدهم ، شماره نه، صفحات 1025 تا1029
 3. رویا ملاباشی، ، فریبا حقانی،، مهرداد معمارزاده. بررسی مهارت های تدریس مدرسین در درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 1393،جلد ۱۲ شماره ۵ صفحات ۲۶-۳۳
 4.  پیرحاجی امید, ملاباشی رویا, حق دوست فریدون، میدانی محسن،  منبع مطالعه دانشجویان پزشکی: جزوه یا کتاب.  مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی :   اسفند 1390 , دوره  11 , شماره  9 (پیاپی 38) (ویژه نامه توسعه آموزش و ارتقای سلامت; از صفحه 1461 تا صفحه 1465 .
 5. مصطفی نجفی، رویا ملاباشی* ، زهرا قضاوی، محمد کاظم نجفی، عارفه موسوی. مقایسه دیدگاه دانشجویان نسبت به تدریس اسکیزوفرنی به روش نمایش فیلم و کلیپ آموزشی و روش سنتی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی . جلد ۱۷ - صفحات ۴۰۰-۴۰۸
 6. S. Shahrokhi, R. Kelishadi, N. Sarrafzadegan, A. Khosravi, H.R. Roohafza, A.Pooya1 and R. Mollabashi. Evaluation of the Quit and Win contest for smoking cessation in the Islamic Republic of Iran. La Revue de Santé de la Méditerranée orientale, Vol. 14, No 6, 2008

 

 1. Mostafa NajafiRoya MollabashiZahra MollabashiArefeh Mousavi. Nejat Briefcase: A tool for drug education.J Edu Health Promot 2015,  4:60.

 

 1. Saeed KhosrawiHadis Ramezanian, and Roya Mollabashi. Survey of medical students’ attitude and knowledge toward physical medicine and rehabilitation in Isfahan University of Medical Sciences. J Educ Health Promot. 2018; 7: 51.

 

مقالات در دست  چاپ :

 1.  مصطفی نجفی، فریبا جوکار، رویا ملاباشی، مهسا وهمن . تبیین تجربه دستیاران روانپزشکی در آزمایشگاه مداخلات ابزاری در روانپزشکی : یک مطالعه ی کیفی. مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی

     گواهینامه ها  و توانایی های عمومی:

 • گواهینامه ی تایپ و ماشین نویسی از آموزشگاه البرز 1370
 • گواهینامه  پایان دوره ی مکالمه  و مهارت های ارتباطی زبان انگلیسی  از   آموزشگاه کیش ایر 1380
 • گواهینامه راهنمای تور انگلیسی زبان :از سازمان میراث فرهنگی  1395
 • گواهینامه مهارت های هفتگانه کامپیوتر (ICDL) 1395

     توانایی ها :

 • مسلط به زبان انگلیسی ( مکالمه و نگارش)
 • مسلط به تایپ ، کامپیوتر ، اینترنت و  مهارت های جستجو در اینترنت
 • مسلط به نگارش متون علمی و ادبی و هنری

فعالیت های غیر حرفه ای :

 1.  همکاری به عنوان نویسنده با نشریه ی صبح اندیشه(9 مقاله چاپ شده  ، شش مقاله  مرتبط با میراث فرهنگی و جهانگردی( مقاله های  باغ های ایرانی، گردشگری سلامت، میراث جهانی، گذری بر گرمابه ، ساختار حمام های ایرانی، جشن مهرگان )
 2. تدریس مبحث گردشگری سلامت در آموزشگاه گردشگری "گردونه ی خورشید "
 3. همکاری با "کانون خیرین بانوان ذوب آهن اصفهان" : به عنوان مشاور پژوهشی و آموزشی و فرهنگی

همکاری اینجانب  با واحد های  گردشگری  سلامت می تواند در موارد زیر باشد :

1-آموزش گردشگری سلامت به گروه های هدف مرتبط در قالب برگزاری کارگاه ، کلاس های آموزشی ، تهیه ی جزوه و پمفلت

 1. همکاری های پژوهشی در قالب طرح های پژوهشی و مقاله های علمی پژوهشی
 2. نگارش مقاله های مرتبط با گردشگری و گردشگری  سلامت برای گروهای هدف غیر آکادمیک
 3. در صورت وجود و فعالیت مجله ی علمی در زمینه ی گردشگری سلامت همکاری با مجله و در صورت عدم وجود چنین مجله ای راه اندازی مجله
 4. شناسایی پتانسیل های گردشگری تندرستی و پیشگیرانه ایران و به ویژه استان اصفهان به ارگان های مسئول  گردشگری سلامت  و همکاری در جهت فعال کردن آنها
 5. همکاری با واحدگردشگری سلامت در ارتباط با بیمارستان ها و بخش های IPD
 6. راهنمایی گردشگران سلامت و همراهان آنها ( در قالب راهنمای تور ) و آشنایی آنها با فرهنگ و میراث فرهنگی ملموس و نا ملموس ایران
 7. ایفای نقش به عنوان نماینده و واسطه بین واحد گردشگری سلامت دانشگاه و سازمان میراث فرهنگی و سایر ارگان های مربوط