رزومه آقای علی یوسفی

1- مشخصات  فردی

سید علی یوسفی  متولد  1367   نام پدر سید عباس   کد ملی 1189929902

پست الکترونیک

[email protected]
[email protected]


2- تحصیلات دانشگاهی

- کارشناسی مدیریت جهانگردی – دانشگاه شیخ بهایی فارغ التحصیل 1389

معدل کل 16.50

عنوان پایان نامه کارشناسی: گردشگری الکترونیک و عوامل موثر بر افزایش تقاضای آن در ایران

- کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی- دانشگاه شیخ بهایی فارغ التحصیل 1392

معدل کل 17.17

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار گردشگری(مورد مطالعاتی: شهر اصفهان)
 

3- گواهینامه ها و مدارک

- مدرس رسمی دانشگاه جامع علمی-کاربردی (کد مدرسی9410000110573 )

- گواهینامه پایان دوره تربیت نیروی ارزیاب تاسیسات گردشگری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

- گواهینامه پایان دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

- گواهینامه پایان دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

- گواهینامه پایان دوره مدیریت عمومی هتل از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

- مدرس رسمی درس برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها در دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی از سازمان میراث فرهنگی

- گواهینامه حضور همایش آموزشی- تخصصی طبیعت گردی و تنوع زیستی- مهر 1389

- گواهینامه حضور کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت گردشگری- اردیبهشت 1390

- گواهینامه حضور کنفرانس هتلداری نوین و توسعه گردشگری- مهر 1390

Certificate of Attendance A Two Day International Seminar on Making and Managing Tourism Brands, 23-24 Nov 2011

- گواهینامه حضور اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم- اردیبهشت 1391
- گواهینامه دوره بازآموزی مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی – اسفند 1393
- گواهینامه دوره آموزشی غذا و نوشیدنی – اسفند 1393
- گواهینامه دوره آموزشی گردشگری سلامت – اسفند 1393

Certificate of Attendance A Two Day International Seminar on Creativity in and Engineering of Tourism Brands, 14-15 Nov 2012

Certificate of Attendance 1st Iran Electronic Tourism, entitled “Challenges and Solutions”, 30-31 Oct 2013

Certificate of Attendance First International Symposium on Investment Opportunities and Challenges of Sport Tourism, 1st May 2014

 

- گواهینامه رایانه کار (ICDL ) درجه یک از سازمان فنی و حرفه ای

- گواهینامه اپراتور مقدماتی کامپیوتر از سازمان فنی و حرفه ای

 

4- سوابق اجرایی

- عضو هیئت موسس انجمن گردشگری جام جهان بین اسپادانا (86-1385)

- عضو هیئت مدیره انجمن گردشگری جام جهان بین اسپادانا از 1386 تاکنون

- مدیر عامل انجمن گردشگری جام جهان بین اسپادانا از 1386 تاکنون

- عضو کمیته اجرایی مراسم روز جهانی جهانگردی، دانشگاه شیخ بهایی، مهرماه 1386

- مسئول غرفه دانشگاه شیخ بهایی در سومین نمایشگاه بین المللی جهانگردی، هتلداری و خدمات وابسته، آذرماه 1386

 -مسئول ارتباط با میهمان در هتل پارسیان کوثر اصفهان، (خرداد ماه 1393 تا پایان مرداد ماه 1393)

- رئیس هیئت مدیره موسسه گردشگری آهنگ سفر پارسیان از بهمن 1393 تا کنون

- کارمند تورهای ورودی آژانس مسافرتی یادمان پرشیا گشت از اردیبهشت 1394 تا کنون

- ارزیاب خدمات و تجهیزات در طرح تطبیق و استاندارد سازی تاسیسات گردشگری کد (10385-100 ( از آبان 1395

 

 

 5- گارگاه های آموزشی

  کارگاه آموزشی تخصصی اکوتوریسم، تهران، اسفند ماه 1388

  کارگاه آموزشی تخصصی طبیعت گردی و تنوع زیستی، تهران، مهرماه 1389

  کارگاه آموزشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری، تهران، مهرماه 1390

New Trade and Future Study Workshop, Isfahan, May 2013

 کارگاه آموزشی اقتصاد گردشگری و صنایع وابسته، اصفهان، مهر ماه 1392  

 کارگاه آموزشی گردشگری، منابع و مسائل آب در ایران، تهران، مهر ماه 1392

  کارگاه آموزشی اوقات فراغت و گردشگری، اصفهان، مهر ماه 1392 

  کارگاه آموزشی گردشگری خلاق، اصفهان، آذر ماه 1392

  کارگاه آموزشی اگروتوریسم، اصفهان، دی ماه 1392

  کارگاه آموزشی بررسی تطبیقی تجارب کشورهای مختلف در حوزه گردشگری، اصفهان، خرداد ماه 1393

Practical Methods to Develop Sport Tourism in Iran, May 2014

Social Media for Tourism and Hospitality Master Class, Isfahan, May 2014

Organization Development and Hotel Management Workshop, Isfahan, Oct 2014

 


 6- مقالات

- ارائه مقاله(سخنرانی) " امکان سنجی گردشگری الکترونیک در ایران"،کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت گردشگری، تهران، اردیبهشت 1390

- ارائه مقاله(سخنرانی) "ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری شهرستان بندرعباس با استفاده از روش TCI"، هفته پژوهش دانشگاه شیخ بهایی، آذر 1391

- ارائه مقاله(سخنرانی) "بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر صنعت گردشگری(مطالعه موردی: ایران)" ، هفته پژوهش دانشگاه شیخ بهایی، آذر 1391

- پذیرش مقاله "شاعران ایرانی سبک عراقی، فرصت گردشگری ادبی ایران" ، همایش ملی گردشگری ادبی،تهران، دی 1391

- ارائه مقاله (سخنرانی) "کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری با تکیه بر هتلداری" ، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان، اسفند 1391، نمایه شده در سیویلیکا

- ارائه مقاله (سخنرانی) "بررسی تاثیر زیرساختها بر توسعه صنعت گردشگری" ، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان، اسفند 1391، نمایه شده در سیویلیکا

-  ارائه مقاله (سخنرانی) " حافظ و سعدی؛ برندهای گردشگری ادبی ایران" ، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان، اسفند 1391، نمایه شده در سیویلیکا

- پذیرش مقاله " تحلیل گردشگری الکترونیک در ایران با استفاده از تکنیک SWOT" ، کنفرانس گردشگری الکترونیک ایران، تهران، آبان 1392


 7- سوابق تدریس

- تدریس درس امور مسافرت و صدور بلیت در دانشگاه پیام نور مرکز نائین در نیمسال اول 93-92

- تدریس درس فن راهنمایی در دانشگاه پیام نور مرکز نائین در نیمسال اول 93-92

- تدریس درس فن راهنمایی گشت در مرکز علمی- کاربردی فرهنگ و هنر شماره دو اصفهان در نیمسال دوم 93-92

- تدریس درس برنامه ریزی توسعه گردشگری در دانشگاه پیام نور واحد دهاقان در نیمسال دوم 93-92

- تدریس درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی در دانشگاه پیام نور واحد دهاقان در نیمسال دوم 93-92

- تدریس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی در دانشگاه پیام نور واحد دهاقان در نیمسال دوم 93-92

- تدریس درس برنامه ریزی توسعه گردشگری در دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر در نیمسال دوم 93-92

- تدریس درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی در دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر در نیمسال دوم 93-92

- تدریس درس شناخت روحیات ملل در دانشگاه پیام نور واحد بهارستان در نیمسال اول 94-93

- تدریس درس شناخت روحیات ملل در دانشگاه پیام نور واحد خوراسگان در نیمسال اول 94-93

- تدریس درس امور مسافرت و صدور بلیت در دانشگاه پیام نور واحد خمینی شهر در نیمسال اول 94-93

- تدریس درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی در دانشگاه پیام نور واحد خوراسگان در نیمسال دوم 94-93

- تدریس درس مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی در دانشگاه پیام نور واحد خمینی شهر در نیمسال دوم 94-93

- تدریس درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی در دانشگاه پیام نور واحد بهارستان در نیمسال دوم 94-93

- تدریس درس برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی در دانشگاه پیام نور واحد بهارستان در نیمسال دوم 94-93

- تدریس درس عملیات واحد های پذیرایی در مرکز علمی- کاربردی نقش جهان اصفهان در نیمسال دوم 94-93

- تدریس درس مدیریت مراکز تفریحی در مرکز علمی- کاربردی نقش جهان اصفهان در نیمسال دوم 94-93

- تدریس درس شناخت روحیات ملل در دانشگاه پیام نور واحد بهارستان در نیمسال اول 94-95

- تدریس درس آشنایی با موزه های جهانگردی در دانشگاه پیام نور واحد بهارستان در نیمسال اول 94-95

- تدریس درس حقوق میهمان در هتل در مرکز علمی- کاربردی نقش جهان اصفهان در نیمسال اول 95-94

- تدریس درس حسابداری دفاتر خدمات مسافرتی در مرکز علمی- کاربردی نقش جهان اصفهان در نیمسال دوم 95-94

- تدریس درس حقوق میهمان در هتل در مرکز علمی- کاربردی نقش جهان اصفهان در نیمسال دوم 95-94

- تدریس درس برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی در دانشگاه پیام نور واحد بهارستان در نیمسال دوم 95-94

- تدریس درس روانشناسی گردشگری در مرکز علمی- کاربردی نقش جهان اصفهان در نیمسال اول 96-95

- تدریس درس حسابداری در هتل در مرکز علمی- کاربردی اصفهان سیتی سنتر در نیمسال اول 96-95

- تدریس درس شناخت هتل و خدمات پشتیبانی در مرکز علمی- کاربردی اصفهان سیتی سنتر در نیمسال دوم 96-95

- تدریس درس حقوق میهمان در هتل در مرکز علمی- کاربردی اصفهان سیتی سنتر در نیمسال دوم 96-95

- تدریس درس حسابداری در هتل در مرکز علمی- کاربردی اصفهان سیتی سنتر در نیمسال دوم 96-95

- تدریس درس شناخت هتل و خدمات پشتیبانی در مرکز علمی- کاربردی اصفهان سیتی سنتر در نیمسال اول 97-96

- تدریس درس مفاهیم مهمانپذیری در مرکز علمی- کاربردی اصفهان سیتی سنتر در نیمسال اول 97-96

- تدریس درس کاربینی در مرکز علمی- کاربردی اصفهان سیتی سنتر در نیمسال اول 97-96

- تدریس درس شناخت هتل و خدمات پشتیبانی در مرکز علمی- کاربردی اصفهان سیتی سنتر در نیمسال دوم 97-96

- تدریس درس کاربینی در مرکز علمی- کاربردی اصفهان سیتی سنتر در نیمسال دوم 97-96

- تدریس درس کارورزی در مرکز علمی- کاربردی اصفهان سیتی سنتر در نیمسال دوم 97-96

 

8- راهنمایی پایان نامه

کارشناسی: 7 نفر