دپارتمان گردشگری سلامت

دپارتمان گردشگری سلامت در شهرک سلامت اصفهان با بهره گیری از متخصصین مجرب و کارآزموده از فروردین ماه ۱۳۹۷به صورت رسمی فعالیت خود در مجموعه شهرک سلامت را آغاز نموده است. موضوع گردشگری سلامت در میان شاخه های گردشگری به دلیل گره خوردن با حوزه سلامت و پزشکی از حساسیت خاصی برخوردار است که می بایست با مشارکت شاخه های مختلف پزشکی و گردشگری مباحث آن به صورت تخصصی پیگیری شود. تشکیل کمیته گردشگری سلامت برای برنامه ریزی، هماهنگی، مدیریت و سامان دهی گردشگران سلامت به استان اصفهان و دیگر استانهای کشور می باشد. این دپارتمان با ارتباط گیری مناسب در سطح داخل و خارج از کشور درصدد بازاریابی مناسب و ارایه پکیج های درمانی، سلامت و گردشگری به بیماران داخلی و خارجی می باشد. گردهمایی ظرفیت های پزشکی، سلامت و رفاهی در این مجموعه، می تواند مشارکت و همکاری تمام عوامل ضروری برای سازماندهی و توسعه صنعت گردشگری سلامت در کشور را به ارمغان آورد.