دلایل شرکت در نمایشگاه

امروزه سفرهای درمانی به مراکز پزشکی، سلامت و مناطق طبیعی یکی از پررونق ترین کسب و کارهای روز دنیا به شمار می آید. در حال حاضر با توجه به اهمیت موضوع در کشور ایران، شناخت افراد، ارگانها، شرکت ها، پزشکان معتبر و مراکز فعال در این حوزه می تواند ابزار مناسبی برای تشویق، بازاریابی، جذب بازار مخاطب در سطح داخل و خارج به ویژه در حوزه کشورهای خلیج فارس و فعالیت منسجم تر در این راستا به شمار آید.

مشارکت حوزه های مختلف پزشکی، درمانی، سلامت و خدمات رفاهی - تفریحی و ایجاد ارتباط صحیح بین این عوامل، یکی از مهمترین دلایل حضور شرکت در نمایشگاه گردشگری سلامت در اولین و بزرگترین شهرک سلامت ایران درشهر تاریخی-فرهنگی اصفهان به حساب می آید. با توجه به امکانات موجود در شهرک سلامت اصفهان برای ارایه خدمات پزشکی-رفاهی-اقامتی با کیفیت بالا و طبق استانداردهای جهانی، این مجموعه درصدد است گامی موثر برای توسعه، رشد و گسترش گردشگری سلامت در کشورداشته باشد.

متخصصین و کارشناسان شهرک سلامت اصفهان براین باورند که گردهمایی و هم اندیشی ظرفیت های پزشکی، سلامت و رفاهی برای فعالین حوزه گردشگری سلامت در مکان شایسته و درخور این کار، می تواند انگیزه کافی جهت حضور در نمایشگاه و شناخت پتانسیل های موجود برای بازار مخاطبین فراهم نماید. این امر می تواند به ایجاد بستری مناسب برای معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری، شناخت پزشکان معتبر، بیمارستانها، کلینیک ها، هتل ها، شرکت ها، راهنمایان تورو آژانس های فعال در این حوزه کمک شایانی نماید. بدون شک، مشارکت و همکاری تمام عوامل ذکر شده ضرورتی اجتناب پذیر برای رشد و توسعه گردشگری سلامت در کشوربه شمار می آید که در دهه گذشته خلا آن به شدت در جامعه احساس می شده است .

لذا از تمامی دست اندرکاران و فعالین دراین حوزه دعوت به مشارکت شده و خواهشمند است به این موضوع نگاه جدی تری برای پیشبرد این شاخه از صنعت گردشگری که یکی از کسب و کارها ی روز جهانی به شمار می رود داشته باشند.