یک آخر هفته ای جذاب با طعم کارآفرینی

11-13 مهر ماه 1397

درخواست گواهی کنفرانس

 

در صورت تمایل شرکت کنند گان به داشتن گواهینامه حضور در کنفرانس و دستاوردهای نمایشگاه گردشگری سلامت اصفهان، تقاضامند هستیم حداکثر تا تاریخ اول مهرماه 1397 جهت هماهنگی های لازم با دبیر خانه اجرایی نمایشگاه تماس حاصل نمایند.

 

  • گواهینامه فوق در صورت حضور در کنفرانس مورخ 14 مهرماه 1397 صادر می گردد و هزینه گواهینامه مبلغ 20000 تومان می باشد.   

 

  • گواهینامه صادره زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، سازمان فنی و حرفه ایی و شهرک سلامت اصفهان می باشد.