درخواست گواهی کنفرانس

در صورت تمایل شرکت کنند گان به داشتن گواهینامه حضور در کنفرانس و دستاوردهای نمایشگاه گردشگری سلامت اصفهان، تقاضامند هستیم حداکثر تا  تاریخ اول مهرماه 1397 جهت هماهنگی های لازم با دبیر خانه اجرایی نمایشگاه تماس حاصل نمایند.

  • گواهینامه فوق در صورت حضور در کنفرانس مورخ 14 مهرماه 1397 صادر می گردد و هزینه گواهینامه مبلغ 20000 تومان می باشد.   

 

  • گواهینامه صادره زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، سازمان فنی و حرفه ایی و شهرک سلامت اصفهان می باشد.