یک آخر هفته ای جذاب با طعم کارآفرینی

11-13 مهر ماه 1397

تعرفه های واگذاری غرفه ها

  

 

  • تذاکرات:

غرفه های طبقه همکف به گروه های خدمات بهداشتی درمانی، پزشکان، بیمارستانها، کلینیک ها و واحد های مرتبط تعلق خواهد گرفت.

غرفه های طبقه اول به مجموعه های ورزشی، تندرستی ، موسسات آموزشی و دانشگاهها؛ هتل ها و سایر موارد تعلق خواهد گرفت.

 

  • غرفه ویژه: به غرفه ای اطلاق می گردد که با توجه به موقعیت نمایش و فضای معارفه از دید و امکانات بهتری برخوردارند.
  • غرفه های اسپانسری ویژه حامیان نمایشگاه می باشد. 
  • کانترهای طراحی شده ویژه ارائه به پزشکان و دندانپزشکان می باشد.