استارتاپ

محور های استارت آپ:

  • خدمات و پیشگیری و ارتقاء سلامت
  • خدمات تسهیل گری گردشگری سلامت
  • سیستم های هوشمند گردشگری سلامت
  • سیستم های هوشمند ارتباطی بین پزشک و بیمار
  • سیستم های حمل ونقل ایمن بیمار
  • بیمارستان مجازی
  • پرونده سلامت هوشمند بیمار
  • هوشمند سازی طب سنتی

 

 

سلامت

ارتقاء-پیشگیری-درمان

IT

هوشمند سازی خدمات گردشگری

هوشمند سازی سیستم های درمانی و سلامت

سیستم های حمل و نقل

حمل و نقل درون و برون شهری- آمبولانسها

سیستم های مالی/ پشتیبانی

بانک ها- بیمه ها

اسپا و تندرستی

اسپا هتل – مجموعه های ورزشی و تفریحی

گردشگری

گردشگری ویژه کودکان-ویژه سالمندان